Moj dečko ima 38 godina i nesposoban je za život. U bukvalnom smislu nesposoban. O urednosti i ličnoj higijeni da ne govorim, ali ajde, to se da promijeniti, polako uči. Ali evo na primjer pošli smo na more, dok sam ja došla do njega on je otišao do mjenjačnice i naravno da se podrazumijeva da se promijene i uzmu što sitnije novčanice. Čovjek je otišao i bez razmišljanja uzeo….
February 21, 2024

Moj dečko ima 38 godina i nesposoban je za život. U bukvalnom smislu nesposoban. O urednosti i ličnoj higijeni da ne govorim, ali ajde, to se da promijeniti, polako uči. Ali evo na primjer pošli smo na more, dok sam ja došla do njega on je otišao do mjenjačnice i naravno da se podrazumijeva da se promijene i uzmu što sitnije novčanice. Čovjek je otišao i bez razmišljanja uzeo….

1 min read

Moj dečko ima 38 godina i nesposoban je za život. U bukvalnom smislu nesposoban. O urednosti i ličnoj higijeni da ne govorim, ali ajde, to se da promijeniti, polako uči. Ali evo na primjer pošli smo na more, dok sam ja došla do njega on je otišao do mjenjačnice i naravno da se podrazumijeva da se promijene i uzmu što sitnije novčanice. Čovjek je otišao i bez razmišljanja uzeo….

couples-social-distancing-stay-at-home-1600

..Čovjek je otišao i bez razmišljanja uzeo 2 novčanice od 500 eura! Dolazimo da platimo parking od 2 eura a on vadi 500!! Ja to u životu nisam vidjela. Gdje god krenemo sve moram da mu nacrtam, bukvalno čovjek nema logiku u glavi, ništa ne ide logikom. Dobar je dečko, divna duša, ali računam da je cijeli život živio sa mamom i bakom koje su sve radile umjesto njega i on sad bukvalno kao izgubljena ovca. Upravo je oborio 3 metra dugu policu u smještaju, sa 15 saksija i ukrasa. Sramota me jer mu se vide godine, da je mlađi u licu pretvrala bi se da mi je brat i da moram da ga čuvam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!