U tuzlanskom kantonu obustavljen rad svih ugostiteljskih objekata i shopping centara, nema okupljanja ni u parkovima
February 26, 2024

U tuzlanskom kantonu obustavljen rad svih ugostiteljskih objekata i shopping centara, nema okupljanja ni u parkovima

4 min read

Prema informaciji Kriznog štaba TK 15-dnevna naredba o obustavi rada se odnosi na kulurne institucije: kina, muzeje, pozorišta, umjetničke galerije i slično na području Tuzlanskog kantona. Također, odmah se obustavlja i rad javnih bazena i kupališta, sportskih centara, spa centara, fitnes centara i slično.

Otkazuje održavanje svih javnih skupova u Tuzlanskom kantonu, kao i privatnih skupova, proslava i drugih okupljanja, kako u organizaciji pravnih tako i fizičkih lica.

“Obustavlja se rad svih ugostiteljskih objekata za pripremanje i prodaju hrane i pića: restorana, pizzeria, slastičarni, čevabdžinica, nargila barova, caffe i bistro barova, klubova, diskoteka, kazina, sportskih kladionica, rad kafića u sklopu benzinskih pumpi i slično na području Tuzlanskog kantona u trajanju od najmanje 15 dana od dana donošenja ove naredbe. Od ove naredbe se izuzimaju oni ugostiteljski objekti koji se, pismenim putem prema Kriznim štabovima gradova/općina, izjasne da će obavljati isključivo dostavu hrane, uz pridržavanje mjera zaštite i fizičkog razmaka prilikom dostavljanja hrane i pića, s tim da i dalje ne smiju služiti hranu i piće u objektu, niti primati goste u objekte”, izričiti su iz Kantonalnog kriznog štaba.

Također, obustavlja se rad svih shopping tržnih centara, frizerskih i kozmetičkih salona i slično, a rad trgovina osnovnim prehrambenim artiklima (supermarketi, hipermarketi, pekare, apoteke, benzinske pumpe) se organizuje do 18 sati u trajanju od najmanje 15 dana od dana donošenja ove naredbe.

“Rad buvljih, sedmičnih pijaca, autopijaca i sličnih zabranjuje se u trajanju od najmanje 15 dana od dana donošenja ove naredbe, dok se rad zelenih pijaca i piljara odvija uz poštovanje preventivnih higijensko-epidemioloških mjera. Nalaže se svim lokalnim samoupravama, kantonalnim upravama, privrednim društvima, fizičkim i pravnim licima na području Tuzlanskog kantona da pojačaju provođenje opštih i posebnih mjera zaštite stanovništva od zarazne bolesti, sa posebnim naglaskom na pojačanu vanrednu dezinfekciju poslovnih površina, sredstava javnog prevoza (autobusi, taxi vozila, kombi vozila)”, kazali su iz Kriznog štaba TK.

Zabranjuje se okupljanje na javnim igralištima, igraonicama, parkovima i drugim javnim površinama na području Tuzlanskog kantona, a s ciljem sprečavanja okupljanja migranata u gradskim zonama, u cilju zaštite zdravlja stanovništva, u skladu sa prisutnim epidemiološkim rizicima Krizni štab predlaže izmještanje Ureda za strance na granične prelaze, koji će voditi računa od evidenciji migranata.

“Zadužuju se savjeti mjesnih zajednica da obavještavaju gradske/općinske krizne štabove i nadležne policijske stanice o poznatim kretanjima osoba kojima su izdata rješenja o kućnoj izolaciji u svojim mjesnim zajednicama. Zadužuju se svi predstavnici etažnih vlasnika u zgradama da odmah, u saradnji sa upraviteljima poduzmu mjere pojačane dezinfekcije i čišćenja svih zajedničkih prostorija i površina”, kažu iz Kriznog štaba TK.

Prilikom ukopa umrlih Krizni štab preporučuje obavljanje obreda sa minimalnim brojem prisutnih uz pridržavanje mjera minimalnog socijalnog kontakta (bez fizičkog kontakta).

“Nalaže se organima upravljanja, upravnim organizacijama, institucijama, javnim ustanovama, preduzećima i ostalim pravnim subjektima koji se bave pružanjem usluga građanima (elektrodistribucija, telekomi, pošta, šalter sale gradova/općina, banke i sl) da uvedu dvokratno radno vrijeme, gdje će između dva radna vremena izvršiti dezinfekciju prostorija i površina. Preporučuje se i da izvrše racionalizaciju potrebnog kadra za obavljanje rada u skladu sa pojačanim higijensko-epidemiološkim mjerama. Svi navedeni subjekti obavezni su dostaviti informaciju o poduzetim mjerama Kriznom štabu na mail adresu kriznistabmztk@gmail.com”, kaže se u nizu odluka Kriznog štaba TK.

Organima upravljanja, upravnim organizacijama, institucijama i drugim kojima je osnivač Tuzlanski kanton ili grad/općina je naloženo da sagledaju mogućnost skraćivanja radnog vremena i smanje potreban broj uposlenika sa periodičnim rotiranjem, zbog redukcije međusobnih kontakata.

“Traži se od nadležnih inspekcija da sankcionišu neopravdano veliki rast cijena prehrambenih i svih drugih artikala. Od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je zatraženo da sagleda mogućnosti da nastavno osoblje obavlja potrebne aktivnosti od kuće”, navodi se.

Poslodavcima je preporučeno da prilikom organizacije posla, u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, iskažu razumijevanje za osobe koje boluju od hroničnih bolesti koje za posljedicu imaju oslabljen imunitet, kao i za osobe koji su roditelji ili staratelji djece ili osoba sa posebnim potrebama.

Traži se od vjerskih zajednica u BiH da izdaju naredbu zabrane dolaska na grupne molitve osobama: koje su u prethodnih 14 dana boravile u inostranstvu, koje su bile u kontaktu sa osobama iz inostranstva, koje imaju simptome respiratornih oboljenja, koje u porodici imaju osobe kojima je izdato rješenje o samoizolaciji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!