Znate li tačan odgovor? Koliko djece ima mama sa slike?
June 15, 2024

Znate li tačan odgovor? Koliko djece ima mama sa slike?

1 min read

Ova mozgalica izgleda jednostavno, ali zapravo je nije tako lako riješiti. Naime, zadatak je vrlo težak i zahtijeva korištenje logičkog razmišljanja i veoma dobru moć zapažanja detalja.

Vaš zadatak u rješavanju današnje mozgalice je da zaključite koliko majka sa slike ima djece.

Možete li, na osnovu detalja sa slike, zaključiti koliko djece ima ova mama?

Rješenje se krije u nastavku članka.

Provjerite u nastavku da li ste ponudili tačan odgovor.

RJEŠENJE:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!